Co można zauważyć podczas procesu rozkładu materii organicznej

Co można zauważyć podczas procesu rozkładu materii organicznej

Powszechnie wiadomo, że świeżo ułożony w pryzmę obornik szybko się nagrzewa, a intensywnie rozwijające się w nim mikroorganizmy ciepłolubne (głównie bakterie) rozkładają bardzo dużo materii organicznej. Efektem …

Materiał kompostowy

Materiał kompostowy

Trociny, stare siano lub liście zawierają związki bogate w węgiel (C). Odpady kuchenne, świeża trawa lub rośliny skoszone na zielony nawóz są bogatsze w białko, czyli zawierają więcej azotu (N). Stosunek C:N w dobrym kompoście powinien być jak …

Przygotowanie kompostu

Przygotowanie kompostu

W ogrodnictwie ogromne znaczenie ma właściwe przygotowanie kompostu. Ogrodnik ma do dyspozycji wiele różnych resztek roślinnych i odpadów, które po przekompostowaniu staną się żyzną ziemią. Nie wszystkie jednak odpady można traktować jednakowo, np. z odpadami kuchennymi postępujemy inaczej …

Kompostownik

Miejsce przeznaczone pod pryzmę kompostową powinno znajdować się niedaleko zarówno od domu, jak i od grządek w ogrodzie i być łatwo dostępne nawet podczas złej pogody. Najlepsze jest miejsce nieco zacienione i osłonięte przed silnymi podmuchami wiatru. Bardzo dobrym stanowiskiem …

Czym jest nawożenie

Celem nawożenia jest utrzymanie i zwiększenie naturalnej żyzności gleby ogrodowej. Stwierdzenie to jest tylko na pozór proste i zrozumiale, gdyż od czasu opublikowania podstawowych prac Liebiga zaznaczają się duże różnice w sposobie interpretacji zagadnień związanych z nawożeniem gleby i żywieniem …

Narzędzia w ogrodzie

Narzędzia w ogrodzie

Każdy właściciel ogrodu powinien mieć podstawowe narzędzia do jego uprawy. Oszczędność w tym zakresie byłaby nie na miejscu. Powszechnie znanymi narzędziami są łopata i grabie, lecz w biodynamicznej uprawie używamy jeszcze kilku innych narzędzi, przedstawionych na rysunku. …

Określanie żyzności gleby

Określanie żyzności gleby

Możliwości uprawowe zależą od różnych czynników, które powinniśmy jak najdokładniej poznać. Najpierw trzeba ustalić usytuowanie terenu, wysokość nad poziomem morza, ilość opadów, temperaturę, rodzaj skały macierzystej, typ, rodzaj i strukturę gleby. Możemy to bez większych trudności zrobić …