Jak vyrobit dezinfekční prostředek na ruce? – recept Světové zdravotnické organizace

Jak vyrobit dezinfekční prostředek na ruce? – recept podle. WHO Světová zdravotnická organizace

Pokud doma nemáte potřebné přísady pro výrobu dezinfekčního prostředku, můžete si je objednat online, lub kupić w aptekach lub w