Pozemek pro skládky

obrázek 27Pozemek pro skládky. Pro hromady uhlí pod širým nebem byste měli zvolit oblast mimo zdroje tepla (kotelny, parní potrubí atd.); pokud je to možné, buďte opatrní, že hromady uhlí mají přirozený nebo umělý kryt ze strany nejčastěji vanecích větrů. Pozemek pro skládky by měl být suchý a měl by mít možnost odtoku dešťové vody, to proto, aby nedošlo k narušení skládek. Odvodnění lze provést odvodněním nebo provedením odvodňovacích příkopů. Skládka by měla být tvrdá: beton, zpevněné nebo alespoň válcované. Odstraňte veškeré zbytky papíru z povrchu rostliny, vlek, dřevo atd.. Povrch základny by měl být bez předmětů vyčnívajících ze základny a měl by mít sklon nejméně 3 °.