Jedovaté vlastnosti přípravků

Kromě výše uvedených vlastností hraje důležitou roli cena přípravků. Přípravy by měly být levné, čehož lze nejúčinněji dosáhnout použitím odpadních materiálů při jejich výrobě. Při projednávání opatření na ochranu dřeva, a fungicidy, je třeba zdůraznit otázku jedovatých vlastností přípravků. Tento okamžik má velký význam při výběru správné impregnace v závislosti na objektu, který má být fumigován nebo chráněn proti plísním. Jde o výběr (obytné budovy, nebytový, sklady potravin, obiloviny atd.). Například. přípravky na bázi dinitrofenolu byly zcela vyloučeny z bytové výstavby kvůli jejich jedovatému účinku na vyšší organismy. Mohou být použity pouze; v případě nedostatečné přípravy, v kombinaci s jinými opatřeními. Toxicita některých safenerů a fungicidů vyžaduje preventivní opatření prováděná impregnačním nebo fumigačním personálem a přísné dodržování osobní hygieny. (mytí rukou, ochrana očí, obličej atd.). Mnoho látek považovaných za výjimečně dobré impregnace má vlastnosti jedů, při použití, které vyžaduje časté používání mýdla na ruce, zvláště před jídlem, zabraňte stříkání při impregnaci, nosit ochranný oděv, časté praní pracovních oděvů, Vyvarujte se vdechování par impregnačních prostředků obrácením proti větru atd..