Carbon prismer

img29Prismerne skal have denne bredde, at udvinding af kul fra ethvert valgt sted kunne finde sted så hurtigt som muligt, ved brug af losseenheder, der er tilgængelige på lageret, lastning og transport. Pælens hældninger skal have en hældning på mindre end …

Opbevaring af kul

img28Opbevaring. Kuld deponier, placeret inden for hver enhed, skal nummereres og beskyttes mod uautoriseret adgang. På ydersiden af ​​lossepladsen skal nummeret placeres et synligt sted, betegnelse af kul sortiment og alt, detaljer, angivet i den polske standard. Ved opbevaring …

Jord til lossepladser

img27Jord til lossepladser. For masser af kul i det fri bør der vælges et område væk fra varmekilder (kedelrum, dampledninger osv.); hvis det er muligt, skal du passe, at kulbunkerne har en naturlig eller kunstig afdækning fra siden af ​​de hyppigst blæsende vinde. …

Opbevaring af faste brændstoffer

5.1.2Byggeentreprenører, der bruger kul og koks som brændsel til energiformål (udstyr) eller fyringsolie, de indsamler som anbefalet af overordnede myndigheder, eller når programmet til genopbygning af lagre til vinterværksperioden er gennemført, større mængder fast brændsel. Det er dikteret af vækst …