Carbon prismer

img29Prismerne skal have denne bredde, at udvinding af kul fra ethvert valgt sted kunne finde sted så hurtigt som muligt, ved brug af losseenheder, der er tilgængelige på lageret, lastning og transport. Pælehældningerne skal have en hældning på 5-10 ° mindre end vinklen på det naturlige fald, for et givet kul sortiment. Der skal mindst være et hul mellem de enkelte bunker 3 m brede huller eller i tilfælde af opbevaring af store mængder, brændstoffer - brandvægge. Mellemrummene mellem bunkerne skal strammes så hårdt, at deres overflade er egnet til transport af køretøjer. Oprettelse af ventilationskanaler eller pejse i dynger er forbudt. Hvis det er muligt, bør lagring af kul fra forskellige miner på en bunke undgås, med forskellige fysisk-kemiske egenskaber. Kul usorteret (N) skal hældes på bunken i lag, hvilken tykkelse, i tilfælde af regn eller sne, bør ikke overstige 2 m. Det skulle sprinkles med lag af samme tykkelse, ikke højere 3 m, og under nedbør, når støvet er vådt - 2 m. Anvendelse af det næste lag er ikke tilladt før. po 6 uger. Overfladen på det øverste lag skal komprimeres eller rulles, stamp skråningerne. Koks på grund af dens lave knusningsmodstand, den skal lægges i lag, der ikke overstiger 3-4 m i højden.