Jord til lossepladser

img27Jord til lossepladser. For masser af kul i det fri bør der vælges et område væk fra varmekilder (kedelrum, dampledninger osv.); hvis det er muligt, skal du passe, at kulbunkerne har en naturlig eller kunstig afdækning fra siden af ​​de hyppigst blæsende vinde. Landene til lossepladser skal være tørre og have mulighed for dræning af regnvand, for at undgå, at lossepladserne skylles væk. Dræning kan ske ved at dræne eller lave dræningsgrøfter. Deponeringsjordet skal være hårdt: beton, brolagt eller i det mindste rullet. Fjern eventuelt affaldspapir fra anlæggets overflade, bugsere, træ osv.. Basens overflade skal være fri for genstande, der rager ud fra basen, og skal have en hældning på mindst 3 °.