Giftige egenskaber ved præparater

Ud over de ovennævnte funktioner spiller prisen på præparaterne en vigtig rolle. Forberedelserne skal være billige, hvilket kan opnås mest effektivt ved at bruge affaldsmaterialer i deres produktion. Når man diskuterer træbeskyttelsesforanstaltninger, og fungicider, bør spørgsmålet om præparaters giftige egenskaber understreges. Dette øjeblik er meget vigtigt, når du vælger den passende imprægnering afhængigt af objektet, som skal ryges eller beskyttes mod svamp. Det handler om udvælgelse (beboelsesejendomme, ikke-bolig, madlagre, korn osv.). For eksempel. præparater baseret på dinitrophenol er fuldstændigt udelukket fra boligbyggeri på grund af deres giftige virkning på højere organismer. De kan kun bruges; i tilfælde af manglende korrekt forberedelse, men i kombination med andre foranstaltninger. Toksiciteten af ​​nogle beskyttelsesmidler og fungicider kræver, at der træffes forsigtighedsforanstaltninger ved imprægnering eller røgning af personale og nøje overholdelse af personlig hygiejne. (håndvask, øjenbeskyttelse, ansigt osv.). Mange agenser, der anses for at være usædvanligt gode imprægneringer, har egenskaberne ved madgifter, ved brug, som kræver hyppig brug af håndsæbe, især inden du spiser, undgå stænk ved imprægnering, iført beskyttelsesdragt, hyppig vask af arbejdstøj, undgå at indånde dampe fra imprægneringsmidler ved at vende mod vinden osv..