Prada DIY sneakers

Prada DIY sneakers

Today, a quick post on how to make DIY platform sneakers based on shoes from one of the previous Prada collections. Below you will find photos and a step-by-step description of how to make such sneakers.

We will need it for this:

  • low tied sneakers, preferably some cheap
  • soles from old sneakers or similar shoes
  • foam soles from flip-flops / flip-flops etc.
  • braided, decorative string
  • glue gun
  • strong adhesive for plastics
  • sharp knife

First, we glue the foam soles of the flip-flops with the sole of the old sneakers with glue for plastics, and then stick them to new sneakers. The goal is the effect as in the photos below.

Na koniec przy pomocy pistoletu na gorący klej przymocowujemy pleciony sznurek wzdłuż podeszwy tak aby zakrył on miejsce połączenia. Czarne sznurówki mogą dodatkowo uatrakcyjnić wygląd całości.