Carbon prisma's

Afb29De prisma's moeten deze breedte hebben, dat de winning van steenkool op elke gekozen plaats zo snel mogelijk kon plaatsvinden, met behulp van losapparatuur die in het magazijn beschikbaar is, laden en vervoeren. De hellingen van de paal moeten een helling hebben van 5-10 ° minder dan de hoek van de natuurlijke val, voor een bepaald kolenassortiment. Er moet minimaal een opening zijn tussen de afzonderlijke palen 3 m brede tussenruimte of in het geval van opslag van grote hoeveelheden, brandstoffen - brandmuren. De openingen tussen de palen moeten zo stevig worden aangedrukt, dat hun oppervlak geschikt is voor het verkeer van transportvoertuigen. Het aanleggen van ventilatiekanalen of open haarden op hopen is verboden. Indien mogelijk moet opslag van kolen uit verschillende mijnen op één paal worden vermeden, met verschillende fysisch-chemische eigenschappen. Kolen ongesorteerd (N) moet in lagen op de hoop worden gegoten, welke dikte, bij plaatsing in regen of sneeuw, zou niet moeten overtreffen 2 m. Het moest worden bestrooid met lagen van gelijke dikte, niet hoger 3 m, en tijdens regenval, als het stof nat is - 2 m. Het aanbrengen van de volgende laag is niet eerder dan toegestaan. po 6 weken. Het oppervlak van de toplaag moet worden verdicht of opgerold, de hellingen aanstampen. Coke vanwege zijn lage weerstand tegen verbrijzeling, het moet worden gelegd in lagen van maximaal 3-4 m hoog.