Land voor stortplaatsen

Afb27Land voor stortplaatsen. Voor steenkoolhopen in de open lucht moet een gebied uit de buurt van warmtebronnen worden gekozen (ketelruimen, stoomleidingen etc.); wees indien mogelijk voorzichtig, dat de steenkoolhopen een natuurlijke of kunstmatige bedekking hebben vanaf de zijde van de meest frequent waaiende winden. Het land voor stortplaatsen moet droog zijn en de mogelijkheid hebben om hemelwater af te voeren, dit om te voorkomen dat de stortplaatsen worden ondermijnd. Drainage kan worden gedaan door te draineren of door sloten aan te leggen. De grond van de stortplaats moet hard zijn: beton, verhard of in ieder geval gerold. Verwijder al het papierafval van het plantoppervlak, slepen, hout enz.. Het oppervlak van de basis moet vrij zijn van voorwerpen die uit de basis steken en moet een helling van minimaal 3 ° hebben.