Voor- en nadelen van huistuinen

Huistuinen hebben speciale voordelen, omdat alle onderhoudswerkzaamheden op de meest gunstige momenten kunnen worden uitgevoerd. Dit komt doordat constant toezicht op de inspectie geen problemen oplevert; groenten en fruit kunnen op elk moment worden geoogst, wanneer ze nodig zijn in de keuken. Anderzijds op percelen van werknemers die ver van de woonplaats liggen, vaak aan de rand van de stad of buiten de stad, die maar één keer per week worden vervoerd, het opzetten van een inspectievak en een folietunnel wordt afgeraden. Onder dergelijke omstandigheden is het ook moeilijk om aan bepaalde oogstvereisten te voldoen, bijv.. komkommers en aardbeien moeten tijdens het seizoen worden geoogst 1 …2 dagen. Ook zijn de mogelijkheden om verse groenten in de winter te bewaren veel kleiner, omdat een kleine kelder onder het prieel geen voorraad kan bevatten voor de behoeften van het hele gezin.
Tuinbouw kan echter mensen in gevaar brengen, wanneer het wordt blootgesteld aan de invloed van milieuverontreiniging. Dit geldt voor woning- en volkstuinen, gelegen nabij grote industriële installaties, stortplaatsen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, grote fokkerijen en communicatieroutes. Buiten wettelijk vastgestelde beschermingszones, van 50 Doen 1000 m, de concentratie van stoffen die door deze objecten worden uitgestoten, is lager, maar zelfs daar kunnen ze schadelijk zijn.
Sommige stedelijke agglomeraties vertonen een dergelijke hoge luchtverontreiniging, bodem en planten, dat ze volledig kwalificeren als beschermingszones.
Communicatieroutes zijn de meest voorkomende bron van vervuiling. Loodverbindingen in de uitlaatgassen vervuilen de meters brede stroken langs de weg sterk; De gewassen die daar groeien zijn ongeschikt voor menselijke consumptie, noch voor dieren. Bomen en struiken langs de weg remmen de verspreiding van vervuiling; toch wordt een beschermingszone in de breedte aanbevolen 200 m. Chęć wykorzystania każdego wolnego kawałka ziemi pod amatorską uprawę ogrodniczą może stać się niebezpieczna dla zdrowia ludzi, als de zogenaamde. wilde percelen in vervuilde gebieden. Gebieden binnen het besmettingsgebied kunnen bedekt zijn met hoge begroeiing met sanitaire en isolerende functies. Je kunt er in geen geval groenten en fruit verbouwen, bovendien is langer verblijf van mensen in de beschermingszones af te raden. Kennis van deze zaken is belangrijk bij het gebruik van bestaande tuinen,op risico,en het opzetten van nieuwe.