Karbonprismer

img29Prismer skal ha denne bredden, at utvinning av kull fra ethvert valgt sted kunne finne sted så raskt som mulig, med bruk av losseenheter tilgjengelig på lageret, lasting og transport. Skarpy pryzmy powinny mieć nachylenie mniejsze o

Kulllagring

img28Oppbevaring. Fylling av kull, plassert i hver enhet, bør nummereres og beskyttes mot uautorisert tilgang. På utsiden av deponiet skal nummeret plasseres på et synlig sted, betegnelse på kullsortiment og alt, detaljer, gitt i den polske standarden. Przy magazynowaniu

Lagring av faste drivstoff

5.1.2Byggentreprenører som bruker kull og koks som drivstoff til energiformål (utstyr) eller fyringsolje, de samler inn som anbefalt av overordnede myndigheter eller når programmet for gjenoppbygging av lagre for vinterarbeidsperioden er implementert, større mengder fast drivstoff. Podyktowane to jest wzrostem