Brannhemmere

BRANNSLUKKENDE MEDIER. Brannhemmere brukt i tre, også kalt brannsikker eller brannhemmende, skal oppfylle følgende krav: hindre tenningen, forhindre at brannen spres, forsinke den kjemiske transformasjonen av trekonstruksjonen. Tre er beskyttet mot de ødeleggende effektene av brann ved å mette overflaten med en løsning av det valgte brannhemmende stoffet, med riktig konsentrasjon. Det finnes en rekke måter å bruke brannhemmere på, nemlig: smøring og sprøyting, dyppe tre i en flammehemmende løsning, impregnering av tre under trykk, endelig osmose, det vil si smøre vått tre med en pasta fremstilt ved å blande brannhemmende middel med lim. I tillegg til de brannsikre detaljene som finnes på markedet, og produsert ved patenterte metoder („Ogniofix”, „Flamort” i inne), En rekke forskjellige kjemiske forbindelser har brannhemmende egenskaper: Det er de: Magnesiumklorid, , kobbersulfat, vannglass, natriumfosfat, sinkklorid, sinkklorid, boraks, til slutt sink og alunsulfat, som ingen annen bruk i konstruksjonen.