Karbonprismer

img29Prismer skal ha denne bredden, at utvinning av kull fra ethvert valgt sted kunne finne sted så raskt som mulig, med bruk av losseenheter tilgjengelig på lageret, lasting og transport. Skråningene på haugen skal ha en skråning på 5-10 ° mindre enn vinkelen på det naturlige fallet, for et gitt kullsortiment. Det bør være minst et gap mellom de enkelte haugene 3 m bredt avstand eller i tilfelle lagring av store mengder, drivstoff - brannvegger. Avstandene mellom pelene skal tampes så godt, at overflaten er egnet for trafikk av transportkjøretøyer. Det er forbudt å opprette ventilasjonskanaler eller peiser i dynger. Hvis mulig, bør lagring av kull fra forskjellige miner på en haug unngås, med forskjellige fysisk-kjemiske egenskaper. Kull usortert (N) skal helles på haugen i lag, hvilken tykkelse, i tilfelle legging i regn eller snø, bør ikke overstige 2 m. Den skulle være drysset med lag med samme tykkelse, ikke høyere 3 m, og under nedbør, når støvet er vått - 2 m. Bruk av neste lag er ikke tillatt før. po 6 uker. Overflaten på topplaget skal komprimeres eller rulles, tamp bakkene. Koks på grunn av sin lave knusemotstand, den skal legges i lag som ikke overstiger 3-4 m i høyden.