Kompostforberedelse

komposterLuking er en del av arbeidet som gjennomføres gjennom vekstsesongen, vanning og kompostforberedelse. Komposthaugen plasseres i hagen, skjermet for vind og sol, knapt synlig sted, helst under en hekk eller i skyggen av et tre. Prismas bredde er 120…150 cm, lengden kan variere, avhengig av plassen du har og mengden komposteringsmasse, og høyden skal ikke overstige 150 cm. Organiske materialer er stablet i lag; planteavfall er dekket med et jordlag, og på toppen av den legger han finhuggede greiner. Hver 20.…30 cm lag er strøet med kalk eller annen kalkgjødsel (1 kg / 1 m3 kompostmasse). Det første laget er 10…15 cm lag torv, som ikke tillater utvasking av næringsstoffer.
Kompostpleie inkluderer regelmessig vanning og lufting ved å gjennombore med en spiss pinne. Po 4…6 måneder begynner kompostbunken å bli behandlet. Først går de ytre delene til bunnen av haugen, deretter internt, og deretter blandes hele massen grundig. Det legger opp samtidig 1 kg kalk per 1 m3 kompostmasse. Etter tre måneder bearbeides aksjen, og tre til – komposten er moden og klar til bruk. Den trenger bare å siktes gjennom en sil med ikke mindre øyne-
tidligere enn 4 cm. Skjermrester kastes på neste komposthaug. Komposten blandes ganske grunt med jorden. Komposthauger kan dekkes med brett, evighet, betong, sørge for tilstrekkelig lufttilgang.