Plantevern

nawozBortsett fra grunnleggende gjødsling før såing eller planting, del av nitrogengjødsel (omtrent halvparten av den brukes om våren, og den andre halvparten under plantevekst) bringes i en eller flere doser (po 1 …3 kg / 100 m2) som toppdressing. Dette brukes spesielt i dyrking av cruciferous grønnsaker, men med like suksess i dyrking av andre typer grønnsaker. Nitrogengjødsel, ofte ammoniumnitrat (kalsiumnitrat ville være det beste), sprer manuelt i mellomradene eller rundt plantene, 2…3 g per plante.
Ved dyrking av tidlige grønnsaker er det viktig å vite hvordan man beskytter planter mot frost. Den enkleste metoden er å dekke med jord, f.eks.. kålhoder ja, slik at noen av bladene er dekket. De plantede plantene er dekket med bakepapir eller vinidur-hubcaps; det er imidlertid veldig arbeidskrevende. Røyking ved å brenne ved brukes også noen ganger, tre, halm eller sprøyteplanter. Der dannes en isskorpe på plantene, hvor temperaturen er noen grader høyere enn utenfor. Hvis plantene ikke kunne beskyttes, ville de fryse over, det er nødvendig å utvide tineprosessen ved å dekke til, at de fryser sakte og i mørket, ikke i solen og under påvirkning av en kraftig økning i temperaturen.