Beskyttelse av tre og vegger

img20BESKYTTELSE FOR TRE OG MUR. På grunn av økonomiske intensjoner, når det gjelder massepregnering av tre og spredning av bruk av soppdrepende midler og beskyttelse av tre og vegger, har produksjonen av disse stoffene store utviklingsmuligheter. Produksjonen av impregnanter fra avfall har spesielle utsikter. ITB undersøker for tiden disse tiltakene i detalj. Disse tiltakene, begge blir for tiden satt i produksjon, så vel som tidligere produsert, vil motta midlertidige tekniske godkjenninger), som vil garantere riktig og stål, kvaliteten deres endres ikke. For eksempel kan de nevnes: ;,Tetrol”, produsert av post-fenolavfall, kun egnet for beskyttelse og ikke brukt til fjerning av sopp; „Tetrolit”, også produsert av avfallsmaterialer, brukes til å fjerne mugg og muggsopp fra rivingsteiner; „Murolit”, produsert på garveriavfall, brukes til å fjerne sopp fra murstein ved å tilsette konsentratet fortynnet til arbeidskonsistensen til blandevannet (mørtel); „Anolit”, produsert på samme måte som "Murolit”, brukes til rengjøring av tre, endelig "Walbar”, produsert av fenol, forbruker stor soppdrepende kraft.