Tomt for deponi

img27Tomt for deponi. For hauger med kull i det fri, bør du velge et område borte fra varmekilder (fyrrom, dampledninger etc.); hvis mulig, vær forsiktig, at haugene med kull har et naturlig eller kunstig dekke fra siden av de hyppigst blåste vindene. Landet for deponier skal være tørt og ha mulighet for drenering av regnvann, dette for å unngå å undergrave dyngene. Drenering kan gjøres ved å tømme eller lage dreneringsgrøfter. Bakken på fyllingen skal være hard: betong, asfaltert eller i det minste rullet. Fjern avfallspapir fra planteoverflaten, slepe, tre etc.. Overflaten på basen skal være fri for gjenstander som stikker ut fra basen og skal ha en skråning på minst 3 °.