Giftige egenskaper av preparater

I tillegg til de ovennevnte funksjonene spiller prisen på preparatene en viktig rolle. Forberedelsene skal være billige, som kan oppnås mest effektivt ved å bruke avfall i produksjonen. Når man diskuterer tiltak for trebeskyttelse, og soppdrepende midler, bør spørsmålet om preparaters giftige egenskaper vektlegges. Dette øyeblikket er av stor betydning når du velger riktig impregnering avhengig av objektet, som skal gasses eller beskyttes mot sopp. Det handler om utvalg (boligbygg, ikke fastboende, matlager, frokostblandinger etc.). For eksempel. preparater basert på dinitrofenol har blitt ekskludert helt fra boligbygging på grunn av deres giftige effekt på høyere organismer. De kan bare brukes; i tilfelle mangel på riktig forberedelse, i kombinasjon med andre tiltak. Toksisiteten til noen beskyttelsesmidler og soppdrepende midler krever at det tas forholdsregler ved impregnering eller fumigering av personell og streng overholdelse av personlig hygiene. (håndvask, øyebeskyttelse, ansikt osv.). Mange agenter som anses som eksepsjonelt gode impregneringer har egenskapene til matgift, ved bruk som krever hyppig bruk av håndsåpe, spesielt før du spiser, unngå sprut ved impregnering, iført verneklær, hyppig vask av arbeidsklær, Unngå innånding av damper fra impregneringsmidler ved å vende mot vindretningen etc..