Uszczelnienie drzwi

Drzwi mają trzy słabe punkty, pozwalające na przenikanie zimnego powietrza. Pierwszym z nich jest wrębek drzwiowy, szczególnie przy starych, wypaczonych skrzydłach, a kolejnymi wykrzywiony próg oraz otwór na listy, który często nie zamyka się szczelnie.…

Podesty w mieszkaniu

podestKto marzy o mieszkaniu urządzonym możliwie tanio, a przy tym niepowtarzalnie, powinien wykorzystać swoje umiejętności, poparte oczywiście dobrymi pomysłami. Pracować, spać, mieszkać – wszystko w jednym pomieszczeniu. Ciekawy projekt wnętrza może nadać pokojowi studenckiemu zupełnie nowy charakter. Podesty pasują do …

Pryzmy węglowe

img29Pryzmy powinny posiadać taką szerokość, aby pobieranie węgla z dowolnie obranego miejsca mogło się odbywać jak najszybciej, przy użyciu stojących do dyspozycji magazynu urządzeń wyładowczych, załadowczych i transportowych. Skarpy pryzmy powinny mieć nachylenie mniejsze o 5—10° od kąta naturalnego zsypu, …

Magazynowanie węgla

img28Magazynowanie. Składowiska węgla, znajdujące się w obrębie każdej jednostki, powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na zewnątrz składowiska należy w miejscu widocznym umieścić jego Nr, oznaczenie sortymentu węgla i wszystkie, szczegóły, podane w Polskiej Normie. Przy magazynowaniu …

Teren pod składowiska

img27Teren pod składowiska. Pod zwały węgla pod gołym niebem należy wybrać teren położony z dala od źródeł ciepła (kotłownie, rurociągi pary itp.); w miarę możności należy zadbać, aby zwały węgla miały naturalną lub sztuczną osłonę od strony najczęściej wiejących wiatrów. …

Magazynowanie paliw stałych

5.1.2Jednostki wykonawstwa budowlanego zużywające węgiel i koks jako paliwa na cele energetyczne (sprzęt) lub opałowe, gromadzą w miarę zaleceń władz nadrzędnych względnie w miarę realizacji programu odbudowy zapasów na okres robót zimowych, większe ilości paliw stałych. Podyktowane to jest wzrostem …