Prvky záhrady

Živý plot. Mali by sme začať s úpravou záhrady zriadením živého plotu. Môže byť tvorený stromami alebo kríkmi jedného druhu, husto vysadené a často orezané, alebo rovnomerne a voľne vysadené rôzne druhy stromov a kríkov. Pod osłoną żywopłotu można