Ochrana rastlín

nawozOkrem základného hnojenia pred sejbou alebo výsadbou, časť dusíkatých hnojív (asi polovica sa použije na jar, a druhá polovica počas rastu rastlín) sa podáva v jednej alebo viacerých dávkach (po 1 …3 kg / 100 m2) ako vrchný obväz. Používa sa najmä pri pestovaní krížovej zeleniny, ale s rovnakým úspechom pri pestovaní iných druhov zeleniny. Dusíkaté hnojivo, najčastejšie dusičnan amónny (dusičnan vápenatý by bol najlepší), rozptyľuje ručne v medziriadkoch alebo okolo rastlín, 2…3 g na rastlinu.
Pri pestovaní skorej zeleniny je dôležité vedieť, ako chrániť rastliny pred mrazom. Najjednoduchšou metódou je zakrytie zeminou, napr.. hlávky kapusty áno, aby boli niektoré listy zakryté. Vysadené sadenice sú pokryté pergamenovým papierom alebo ozdobnými krytmi vinidur; je to však veľmi namáhavé. Používa sa tiež fumigácia vypaľovaním štetca, drevo, slama alebo postrek rastlín. Na rastlinách sa potom vytvorí kôra ľadu, pri ktorej je teplota o niekoľko stupňov vyššia ako vonku. Ak by sa rastliny nepodarilo ochrániť, zamrzli by, je potrebné predĺžiť proces rozmrazovania zakrytím, že pomaly a v tme mrznú, nie na slnku a pod vplyvom prudkého zvýšenia teploty.