Skladovanie uhlia

img28Skladovanie. Skládky uhlia, umiestnené v každej jednotke, by mali byť očíslované a chránené pred neoprávneným prístupom. Mimo skládky je jej č., označenie sortimentu uhlia a všetko, podrobnosti, uvedené v poľskej norme. Pri skladovaní uhlia na hromadách by mala byť jedna vedľa každej hromady, vo vzdialenosti nepresahujúcej 5 m, dať objednávkový štítok. Na tabuli by mal byť viditeľný symbol uhoľného sortimentu a číslo hranola. Silne vetrané uhlie alebo ľahko samozápalné uhlie by sa nemali dlhšie skladovať. Ak ho potrebujete uložiť, obráťte sa na dodávateľa, pokiaľ ide o podmienky, ktoré mu treba zachovať. Rôzne druhy uhlia by sa nemali miešať na jednej hromade. Výnimkou sú základné veľkosti s veľkosťou zŕn vyššie 50 mm, ktoré sa dajú spolu nalievať. Za žiadnych okolností by sa sortiment hrubšieho uhlia nemal miešať s jemným uhlím a orechy alebo vlašské orechy s jemným uhlím. V niektorých prípadoch, v závislosti od miesta určenia, môžete namiešať podobný sortiment, ako napr. orech I a II, hrášok I a II alebo predvalky s kockami. Pri nalievaní uhlia na hromady by sa mali odstrániť všetky zvyšky dreva, karbidu, papier, vlek atd.. znečistenie, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Nalievanie uhlia na hromady by sa malo robiť z malej výšky alebo pomocou provizórneho žľabu, aby sa znížilo drvenie obilia (hrudky). Hromadu sa odporúča pokryť bežnými, väčšie kusy uhlia alebo nehorľavý materiál. Umiestnenie háld by sa malo týmto spôsobom robiť najodolnejšie voči vetru, že kratšia strana haldy je vystavená vetru, alebo že hromada má umelé alebo prírodné veterné štíty (prevýšenie terénu, betónový plot, budovy a pod.).