Skalniak

skalkaZáhradná „skalka“ nemôže byť hromada kameňov, medzi ktorými sú rastliny stlačené.
Rovnako opatrný by mal byť aj výber kameňov, ako výber rastlín. Popraskané kamene poskytujú najzaujímavejšie efekty, prehnitý, pokryté machom a lišajníkmi alebo vápencami, pieskovce, …