Pozemok pre skládky

img27Pozemok pre skládky. Pre hromady uhlia na čerstvom vzduchu by ste si mali zvoliť oblasť ďaleko od zdrojov tepla (kotolne, parné potrubia atď.); ak je to možné, buďte opatrní, že haldy uhlia majú prírodný alebo umelý kryt zo strany najčastejšie fúkajúcich vetrov. Pozemok pre skládky by mal byť suchý a s možnosťou odtoku dažďovej vody, to preto, aby sa zabránilo umývaniu skládok. Odvodnenie je možné vykonať odvodnením alebo vytvorením odvodňovacích priekop. Podklad na skládke by mal byť tvrdý: betón, vydláždené alebo aspoň vyvalcované. Odstráňte zvyšky papiera z povrchu rastliny, ťahať, drevo atď.. Povrch základne by mal byť zbavený predmetov vyčnievajúcich zo základne a mal by mať sklon najmenej 3 °.