Ochrana dreva a stien

img20OCHRANA DREVA A STENOV. V súvislosti s ekonomickými zámermi, smerom k hromadnej impregnácii dreva a rozšíreniu používania fungicídov a ochrane dreva a stien má výroba týchto prostriedkov veľké perspektívy rozvoja. Špeciálne vyhliadky má výroba impregnačných prostriedkov z odpadových materiálov. ITB v súčasnosti tieto opatrenia podrobne vyšetruje. Tieto opatrenia, oba sa v súčasnosti uvádzajú do výroby, ako aj predtým vyrobené, dostane dočasné technické schválenia), čo zaručí vhodné a oceľové, ich kvalita sa nemení. Napríklad ich možno spomenúť: ;,Tetrol”, vyrobené z odpadu po fenole, vhodné iba na ochranu a nepoužívajú sa na odstránenie plesní; „Tetrolit”, tiež vyrábané z odpadových materiálov, slúži na odstránenie plesní a plesní z búracích tehál; „Murolit”, vyrobené z garbiarskeho odpadu, sa používa na fumigáciu tehál pridaním koncentrátu zriedeného na pracovnú konzistenciu do zámesovej vody (malta); „Anolit”, vyrobené podobne ako „Murolit”, používa sa na čistenie dreva, nakoniec „Walbar”, vyrobený z fenolu, náročné fungicídne sily.