Štítky na zaváranie

Štítky na zaváranie

Obdĺžnikové a okrúhle štítky na zaváranie, zaváranina

Štítok na jahodový džem

Nálepky na zaváranie, zaváranina, zaváranina

Etikety na zaváranie, lekvár

Zaváraninové poháre a zaujímavé štítky

Uviaznite štítky s dátumom

Etikety na zaváraniny, konzervy a iné konzervy – farby

Nálepky na zaváranie

Vytlačte si svoje džemové štítky na štítok alebo vytlačte a nalepte na dózu.