Kolprismer

img29Prismerna bör ha denna bredd, att utvinning av kol från valfri plats kunde ske så snabbt som möjligt, med användning av lossningsenheter som finns på lagret, lastning och transport. Skarpy pryzmy powinny mieć nachylenie mniejsze o

Kollagring

img28Lagring. Kol deponier, finns i varje enhet, bör numreras och skyddas mot obehörig åtkomst. På utsidan av deponin ska dess nummer placeras på en synlig plats, kolsortimentbeteckning och allt, detaljer, anges i den polska standarden. Przy magazynowaniu

Lagring av fasta bränslen

5.1.2Byggentreprenörer som använder kol och koks som bränsle för energisyfte (Utrustning) eller eldningsolja, de samlas in enligt rekommendationer från överordnade myndigheter eller när programmet för återuppbyggnad av lager för vinterarbetet genomförs, större mängder fasta bränslen. Podyktowane to jest wzrostem