Delar av trädgården

Häck. Vi bör börja ordna en trädgård genom att sätta upp en häck. Det kan bildas av träd eller buskar av en art, tätt planterad och ofta trimmad, eller olika arter av träd och buskar planteras jämnt och löst. Pod osłoną żywopłotu można