Program “gör det själv” Adam Słodowy

Program “gör det själv” Adam Słodowy

gör det själv (från engelska Gör det själv , och förkortat som DIY) är en definition av en idé relaterad till oberoende och icke-kommersiell prestation, mestadels för egna behov, av olika slag