Brandskyddsmedel

BRANDSÄKER MEDIER. Brandskyddsmedel som används i trä, även kallad brandsäker eller brandskyddad, bör uppfylla följande krav: hindra tändningen, förhindra att elden sprids, fördröja den kemiska omvandlingen av trästrukturen. Trä skyddas mot de destruktiva effekterna av eld genom att mätta ytan med en lösning av det valda brandskyddsmedlet, med lämplig koncentration. Det finns ett antal sätt att använda brandskyddsmedel, nämligen: smörjning och sprutning, doppa trä i en flamskyddsmedel, impregnering av trä under tryck, äntligen osmos, smörjande av vått trä med en pasta framställd genom blandning av brandhämmande medel med lim. Förutom de brandsäkra detaljer som finns på marknaden, och produceras med patenterade metoder („Ogniofix”, „Flamort” på insidan), Ett antal olika kemiska föreningar har brandhämmande egenskaper: Dessa är: Magnesiumklorid, , kopparsulfat, vattenglas, natriumfosfat, zinkklorid, zinkklorid, borax, slutligen zink och alun sulfat, som att inte ha någon annan användning i byggandet.