Kolprismer

img29Prismerna bör ha denna bredd, att utvinning av kol från valfri plats kunde ske så snabbt som möjligt, med användning av lossningsenheter som finns på lagret, lastning och transport. Pålens sluttningar bör ha en lutning på 5-10 ° mindre än vinkeln för det naturliga fallet, för ett givet kolsortiment. Det bör finnas minst ett gap mellan de enskilda pålarna 3 m stora luckor eller vid lagring av stora mängder, bränslen - eldväggar. Avstånden mellan pålarna bör dras åt så hårt, att deras yta är lämplig för transport av transportfordon. Det är förbjudet att skapa ventilationskanaler eller eldstäder i högar. Om möjligt bör lagring av kol från olika gruvor på en hög undvikas, med olika fysikalisk-kemiska egenskaper. Kol osorterat (N) bör hällas på högen i lager, vilken tjocklek, vid läggning i regn eller snö, bör inte överstiga 2 m. Det skulle ströas med lager av lika tjocklek, inte högre 3 m, och under nederbörd, när dammet är vått - 2 m. Att tillämpa nästa lager är tillåtet snarare än. po 6 Veckor. Ytan på det övre lagret ska komprimeras eller rullas, tampa backarna. Koks på grund av dess låga krossmotstånd, den ska läggas i lager som inte överstiger 3-4 m i höjd.