Inspektionskonstruktion

inspektera projektKontrollboxen är gjord av tjocka brädor 38 mm (1,5 cala). Lådans bredd är lika med längden på inspektionsfönstret som används för att täcka den, och dess längd är 4…6 fönsterbredd. Väggarnas höjd beror på den planerade odlingen, t.ex.. för produktion av tomatplantor behöver du höjden på. 40 centimeter, och för andra arter kan det vara mindre. Lådans norra sida ska vara högre än söderut 10 centimeter, vilket ger den nödvändiga lutningsvinkeln för fönstret. Lådans hörn är förstärkta med stolpar av diagonalt kapat fyrkantigt trä med måtten 10×10 centimeter. De längre sidorna är förbundna med tvärstänger med dimensionerna 4×6 centimeter, på den så kallade. svanssvansfogar, platt, in i kanterna på lådväggarna. Lameller spikas mot södra väggen, glidfönster.
Ramlådan kan göras av pressade halmbaler, som erhålls med mekanisk skörd av spannmål. Behöver 14 trevlig 100 x 25 x 35 centimeter. Gavelväggarna är två balar tätt intill varandra med sina kortsidor. Sidoväggar är placerade vinkelrätt mot dem, po 5 balar på vardera sidan. Den resulterande inspektionen har inre dimensioner 130 x 500 centimeter. Det är täckt med fönster eller en ram täckt med folie, att göra två lager, med tomt utrymme inuti. Inspektionen behöver inte täckas med värmematerial. På hösten täcks den av folie och används för att lagra rotfrukter, kål och lök.

Det vanligaste fönstret är ett standardfönster med mått 100 x 150 centimeter, glaserad med 2 tjockt glas…3 mm. Storleksrutor 30 x 50 cm är ordnade tre i tre rader, så har fönstret två bågar. Det modifierade fönstret är något bättre, med en astragal och fyra axlar. Medan den föregående typen av fönster kräver kittning, rutorna i det modifierade fönstret kan sättas in i ramen och ramarna. Inspektionsutrustningen inkluderar ventilatorer för att stödja fönstren under luftning, rågstråmattor med mått 120 x 190 cm för att täcka fönster och en pappersskärm, dukar, vass eller tunna lameller kopplade till en snöre, används för att täcka inspektionsområdet i starkt solljus.