Ljudisolering av rör

plaströrLjudisolering av rör

Rör för installationer för vattenförsörjning eller centralvärme, där vattnet rinner, genererar olika typer av ljud som är betungande för miljön. Rören överför också andra ljud som genereras i angränsande lägenheter. Därför bör de inte släppas direkt genom taket och hålen runt dem bör inte täckas med cementmortel. I stället för passagen bör de skyddas med korta delar av värmeisolerande rör av polyuretanskum. Vi kan också köra dem genom sektioner av PVC-rör, och fyll luckorna med flexibel kitt.