Ljungträdgård

LjungträdgårdEn ljungträdgård är en rekommenderad lösning för fritidsskogstomter eller i en dålig trädgård, sur, sandig jord, där andra prydnadsväxter inte kommer att växa bra. Trädgården ska likna en naturlig hed med stora områden av lila ljung, varierat med kvastbuskar, låga tallar och björkar. De angränsar till fleråriga trädgårdar med liknande krav: timjan, förankring, prickad nejlika, mullein, sedum och svärm, och lågsvingel och lång miscanthus (gräs). Lämpliga buskar för denna typ av trädgård är: cis, enbär, ros skrynklig och vild, cinquefoil, lavendel-, såväl som blåbär och lingon. Alla dessa växter gillar permeabla jordar, på tunga jordar är det därför nödvändigt att dränera grus och sand. Om det inte finns någon ljungjord eller skogsmark, ren torv används för att berika jorden. Varken gödselmedel används här, inte heller kalk. Bevattning, särskilt kranvatten rikt på kalcium, kan orsaka skador. Växttillväxtens kompakta och kuddliknande natur uppnås genom att beskära dem i mitten av mars eller efter blomningen (slutet av september). Skotten förkortas med sekatörer eller stora saxar med 1/3….1/2 deras längd.