Lossa jorden

luftareEfter att ha inrättat en grönsaksträdgård räcker det inte att passivt vänta på skörden. Villkoret för att få höga avkastningar är regelbundet odlingsarbete.

En av de viktigaste behandlingarna är att lossa jorden och förhindra skorpning. Detta är särskilt viktigt för att gro frön. I det här fallet är luftaren det bästa verktyget, gjorda av stjärnformade hjul som roterar på en axel. Det smuler skorpan utan att gå för djupt och utan att skada fröna. Medan växterna växer är det fördelaktigt att lossa jorden med en kratta eller en hacka. Detta möjliggör större luftåtkomst till rötterna, det förstör små ogräs och stör kärlsystemet, som vattnet avdunstar.

Efter uppkomst är det nödvändigt att kontrollera, om växterna är för täta. Du måste föreställa dig, vilka storlekar kommer den att nå, t.ex.. lök när skörden mognar och om det finns 40 per löpande meter…50 växttätheten är tillräcklig. Om mer än 60 räknas på en meter…70 växter, de måste tunnas ut. En paus är nödvändig för rödbetor, vars frön är i form av klumpar som består av flera frön. Därför, efter framväxten, plantorna växer i klumpar. Du måste komma ihåg, att betorna på hösten blir ännu större i diameter 10 cm och kanske inte blir tätare än var femte…10 centimeter, antar, att under sommaren kommer några av dem att tas bort tidigare för nuvarande behov.