Skydd av trä och väggar

img20SKYDD FÖR TRÄ OCH VÄGGAR. I samband med ekonomiska avsikter, mot massimpregnering av trä och spridning av fungicider och skydd av trä och väggar har produktionen av dessa medel stora utvecklingsmöjligheter. Produktionen av impregneringar från avfall har speciella utsikter. ITB undersöker för närvarande dessa åtgärder i detalj. Dessa åtgärder, båda för närvarande sätts i produktion, såväl som tidigare producerat, kommer att få tillfälliga tekniska godkännanden), som garanterar lämpligt och stål, deras kvalitet ändras inte. De kan till exempel nämnas: ;,Tetrol”, framställt av avfall efter fenol, lämpar sig endast för skydd och används inte för svampborttagning; „Tetrolit”, produceras också av avfall, används för att ta bort svamp och mögel svamp från rivningstenar; „Murolit”, produceras på garvavfall, används för att avlägsna svamp från tegel genom att tillsätta koncentratet utspätt till arbetskonsistensen i blandningsvattnet (murbruk); „Anolit”, produceras på samma sätt som "Murolit”, används för rengöring av ved, äntligen "Walbar”, framställd av fenol, konsumerar stor svampdödande kraft.