Skalniak

stenarTrädgårdens "stenar" kan inte vara en hög med stenar, mellan vilka växterna pressas.
Valet av stenar bör vara lika noggrant, som växtval. Spruckna stenar ger de mest intressanta effekterna, rutten, täckt med mossa och lav eller kalksten, sandstenar, …