Mark för deponier

img27Mark för deponier. För massor av kol utomhus, bör ett område borta från värmekällor väljas (pannrum, ångledningar etc.); om möjligt, var försiktig, att kolhögarna har ett naturligt eller artificiellt skydd från sidan av de vanligaste vindarna. Marken för deponier bör vara torr och ha möjlighet till dränering av regnvatten, för att undvika att dumpningarna tvättas bort. Dränering kan göras genom att dränera eller göra dräneringsdiken. Marken för deponin ska vara hård: betong-, asfalterad eller åtminstone rullad. Ta bort eventuellt papper som tas bort från anläggningens yta, bogsera, trä etc.. Basytan ska vara fri från föremål som sticker ut från basen och bör ha en lutning på minst 3 °.