Giftiga egenskaper hos beredningar

Förutom ovanstående funktioner spelar priset på beredningarna en viktig roll. Förberedelserna bör vara billiga, som kan uppnås mest effektivt genom att använda avfall i sin produktion. När man diskuterar träbevarande åtgärder, och fungicider bör frågan om giftiga egenskaper hos preparat betonas. Detta ögonblick är av stor betydelse när du väljer lämplig impregnering beroende på objektet, som ska rökas eller skyddas mot svamp. Det handlar om urval (bostadshus, utsocknes, matlager, spannmål etc.). Till exempel. beredningar baserade på dinitrofenol har helt uteslutits från bostadsbyggande på grund av deras giftiga effekt på högre organismer. De kan bara användas; i fall där rätt beredning inte är tillgänglig, men i kombination med andra åtgärder. Toxiciteten hos vissa skyddsmedel och fungicider kräver att försiktighetsåtgärder vidtas genom impregnering eller rökning av personal och strikt efterlevnad av personlig hygien. (handtvätt, ögonskydd, ansikte etc.). Många medel som anses vara exceptionellt goda impregneringar har egenskaperna hos matgifter, vid användning som kräver frekvent användning av handtvål, speciellt innan du äter, undviker stänk vid impregnering, bär skyddskläder, ofta tvätt av arbetskläder, undvik inandning av ångor från impregneringsmedel genom att vända mot vindens riktning etc..