Ił i próchnica

Ił i próchnica

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż z organizmów żywych w wyniku rozkładu powstają związki organiczne, a z nich — nieorganiczne; ze skał w procesie wietrzenia powstaje materiał drobnoziarnisty, który rozpada się na …

Skład gleby

skład wierzchniej warstwy gleby łąkowejSkład gleby

Na rysunku (wg Schroedera 1978) przedstawiono skład wierzchniej warstwy gleby łąkowej.Widać, żc większą jej część stanowią składniki mineralne. Woda glebowa zawiera rozpuszczone w niej sole i śluzy, podobnie jak woda morska, i umożliwia życie organizmów glebowych. Powietrze glebowe …

Od ogrodu do krajobrazu

Mimo iż nasz ogród otoczony jest żywopłotem, stanowi integralną część otaczającego krajobrazu. Poznanie otoczenia pomoże nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące w ogrodzie. Ogród jest częścią składową krajobrazu, który tworzą nic tylko niziny, pagórki, doliny i góry, lecz także roślinność pól …

O glebie

Powierzchnia naszej planety pokryta jest cienką, żywą powłoką, którą nazywamy glebą. Graniczy ona ze skałą macierzystą od dołu, a od góry z atmosferą. Gleba i rośliny, a wraz z nimi zwierzęta i ludzie mogą żyć tylko tam, gdzie współistnieją odpowiednie …

Sąsiedzi

Sąsiedzi

Radość z pięknego i właściwie urządzonego terenu nie powinna się ograniczać tylko do własnego ogrodu. Trzeba się także liczyć z sąsiadami. Piękne i harmonijne krajobrazy ogrodowe powstaną w wyniku współdziałania osób o wspólnych zapatrywaniach i zainteresowaniach. Takie zakładanie ogrodu, …

Owce w ogrodzie

Owce w ogrodzie

Wiele osób  zmienia miejsce zamieszkania i przeprowadza się z dużych miast na wieś, gdzie działki są większe. Jeżeli w pobliżu znajduje się łąka lub pastwisko, niektórzy decydują się na chów owiec mlecznych, dawniej chętnie trzymanych w małych …

Pszczoły w ogrodzie

Pszczoły w ogrodzie

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu każdy rolnik miał własne pszczoły, które należały do inwentarza, jak wszystkie inne zwierzęta. Zapalonymi pszczelarzami byli księża i nauczyciele wiejscy. Z ich wiedzy korzystała okoliczna ludność, dowiadując się m.in. o tym, że urodzaj …