O glebie

Powierzchnia naszej planety pokryta jest cienką, żywą powłoką, którą nazywamy glebą. Graniczy ona ze skałą macierzystą od dołu, a od góry z atmosferą. Gleba i rośliny, a wraz z nimi zwierzęta i ludzie mogą żyć tylko tam, gdzie współistnieją odpowiednie warunki określone przez światło, powietrze, ciepło, wodę i skałę macierzystą.

W ogrodzie na ogół nie dostrzegamy gleby, w której korzenią się rośliny, nie znajduje się ona w centrum naszej uwagi. Tymczasem, żeby prawidłowo uprawiać rośliny i pielęgnować ogród, musimy poznać glebę w ogrodzie.

Przy przekopywaniu i spulchnianiu gleby możemy określić niektóre jej właściwości, jak na przykład, czy jest luźna czy zbita, zwięzła czy rozpadająca się, wilgotna czy sucha, ciemna czy jasna itp. Po wyglądzie roślin możemy ocenić popełnione błędy w uprawie gleby. Podczas głębszego przekopywania można zauważyć, że gleba ma budowę warstwową. Warstwa górna jest ciemniejsza, porowata i przerośnięta korzeniami, dolna zaś jaśniejsza, o barwie zależnej od składu skały macierzystej, do której przylega.