Narzędzia w ogrodzie

Narzędzia w ogrodzie

Każdy właściciel ogrodu powinien mieć podstawowe narzędzia do jego uprawy. Oszczędność w tym zakresie byłaby nie na miejscu. Powszechnie znanymi narzędziami są łopata i grabie, lecz w biodynamicznej uprawie używamy jeszcze kilku innych narzędzi, przedstawionych na rysunku. Te narzędzia nie tylko oszczędzają nasze siły, ale także pozwalają utrzymać właściwą strukturę gleby, przez co przyczyniają się do zwiększenia jej biologicznej aktywności.

Widły szerokozębne to narzędzie z drewnianym styliskiem i czterema grubymi stalowymi zębami. Służy do przekopywania gleby, a zatem do spulchniania, podobnie jak łopata, jednak pracuje się nim łatwiej. Wbija się je w glebę, a następnie porusza się nim w przód i w tył, przez co powstają w glebie głębokie otwory. Spulchniacz SZ ma stalowe ostrze, sierpowato zagięte i zakończone gęsiostopką. Przeciąga się go w glebie jak kultywator, nie wymaga jednak użycia tak dużej siły. Umożliwia głębokie spulchnienie gleby, nie niszczy jej struktury, przydatny jest także do odchwaszczania i do zbiorów warzyw korzeniowych i bulwiastych.

Norkros z 3—5 lub 7 zębami zakończonymi gęsiostopkami używany jest do płytkiego spulchniania gleby, a po nałożeniu walcowatych, ostro zakończonych zębów (pazurków) nadaje się dobrze do odchwaszczania.

Spulchniacz gwiazdkowy (akrator) składa się z gwiaździstych elementów obracających się na osi. Służy do spulchniania gleby.

Krail, używany dawniej w południowych Niemczech do przykopywania obornika, ma cztery okrągłe, ostro zakończone, zagięte zęby. Doskonałe narzędzie do przygotowania zagonów, spulchniania, rozbijania brył ziemi, miesza-
nia z płytką warstwą gleby kompostu i innych nawozów, wyrównywania powierzchni zagonów.

Obsypnik — „pług ręczny” — narzędzie o dwóch ostrzach, które podczas przeciągania w glebie odkładają ziemię na obydwie strony. Służy do obsypywania ziemniaków i innych warzyw, przygotowania rowków do siewu, bruzd do sadzenia i nawadniania.

Narzędzia dla dzieci, które początkowo jedynie naśladują pracę dorosłych, powinny mieć rozmiary dostosowane do ich wzrostu i siły, np. łopata szerokości 11,5 cm, grabie z 8 zębami, motyka szerokości 8,5 cm. szufla szerokości 10,5 cm. Narzędzia te powinny być wykonane ze stali i mieć drewniane stylisko.

Narzędzia silnikowe przydatne są w ogrodach, których wielkość przekracza 300 m2. Należy wybierać narzędzia o możliwie małej liczbie obrotów, gdyż zbyt szybko obracające się elementy wpływają bardzo niekorzystnie na strukturę gleby i życie mikroorganizmów.