Jak zrobić kominek?

Jak zrobić kominek?

W obecnych czasach głównym zadaniem kominka nie jest, jak to było w przeszłości, ogrzewanie pomieszczenia, czyli funkcja użytkowa, lecz przede wszystkim zaspokajanie potrzeb estetycznych i psychologicznych. Migotanie płomieni, trzaskanie palącego się drewna i zapach żywicy wytwarzają nastrój, którego nie wywołamy żadnym innym, chociażby technicznie i ekonomicznie najdoskonalszym sposobem ogrzewania.

Ponadto, w porównaniu z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, mimo że są one ekonomiczniejsze, wygodniejsze i czystsze od otwartego źródła ciepła, kominek w specyficznych warunkach domków letniskowych ma wiele praktycznych zalet, które wespół ze wspomnianymi czynnikami estetycznymi i psychologicznymi są powodem, że dajemy mu pierwszeństwo przed piecem na węgiel, koks lub gaz.

Do wymienionych zalet zaliczymy to, że drewno na opał mamy z lasu często za darmo, że rżnięcie i rąbanie drewna jest przyjemną formą czynnego odpoczynku, i to, że przy pewnej wprawie w rozpalaniu kominek daje ciepło szybciej niż piec.

Aby kominek był dla nas źródłem przyjemności i nie sprawiał kłopotu, konieczne jest prawidłowe jego zbudowanie.

Konstrukcja i podstawowe wymiary kominka podano na rysunku i w załączonej tablicy.

Kominek dobudowany do istniejącego komina
1 – komin, 2 – kolanko, 3 – przewód dymowy, 4 – zasłona dymowa, 5 – komora dymowa, 6- występ, 7- ścianka tylna, 8-palenisko, 9-dno, 10-popielnica, S-szerokość paleniska, V- wysokość paleniska, H- głębokość paleniska, D- szerokość gardzieli. Z – szerokość ścianki tylnej, K- szerokość przewodu komina.
Wymiary Kubatura pomieszczenia, m3
cm 40-60 m3 60-90 m3 90-120 m3
S 60-65 70-80 85-95
V 50-55 55-65 65-70
H 35 37 40
D 13 13 13
Z 40 50 60
K Ø 20 Ø 20 Ø 24

Dane te są wynikiem tysiącletnich doświadczeń i nie jest wskazane samowolne ich zmienianie. Jeżeli na przykład wykonamy palenisko o większej niż podano głębokości bądź nie zastosujemy w górnej tylnej części paleniska charakterystycznego skosu, to nie nastąpi odbijanie w dół paleniska takich ilości ciepła, jakie są niezbędne do ogrzania pomieszczenia, i będzie ono w większości bezużytecznie uciekać kominem. Duże znaczenie ma także kształt komory dymowej 5, a mianowicie jej dolny występ 6 chroni palenisko przed dostaniem się doń podmuchów zimnego powietrz 3 przez komin, które wpędzają dym z powrotem do pomieszczeń a, rowek zaś w występie zbiera powstającą przy ogrzewaniu skondensowaną parę, która w przeciwnym razie spływałaby do paleniska.

Podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania kominka jest odpowiedni ciąg komina. Dla ciągu podstawowe znaczenie ma wysokość komina i temperatura gazów spalinowych. Im wyższy jest komin i temperatura spalin, tym ciąg jest lepszy. Dlatego też musimy zapobiec zbytniemu wyziębianiu się ścian komina; oznacza to, że komina nie należy stawiać tuż przy ścianie zewnętrznej bądź na zewnątrz budynku. Istotne jest też dla siły ciągu, żeby komin był prosty (bez wygięć) i aby powierzchnia przewodu była maksymalnie gładka. Ponadto usytuowanie komina powinno umożliwiać czyszczenie komina z dachu bądź ze strychu przez odpowiednie drzwiczki. Pożądane jest, aby kominek miał drzwiczki do przeczyszczania także w komorze dymowej.

OGÓLNE ZASADY BUDOWY KOMINKA

W przypadku gdy komin nadający się do przyłączenia kominka już istnieje, budowa kominka będzie bardzo prostym zadaniem. Przy wysokości komina ok. 8 m przekrój jego przewodu w świetle powinien wynosić minimum 20 x 20 cm. Jeżeli komin jest niższy, to przekrój przewodu musi być większy. Zbudowany kominek przyłączamy do komina za pomocą kolanka.

Jeżeli musimy komin postawić, to należy budować komin wraz z kominkiem. W obydwu przypadkach obowiązuje zasada, że kominek powinien mieć odrębny komin.

Rysunek. Kominek wybudowany w sposób podany w tekście. Pomieszczenie, w którym znajduje się kominek, ma powierzchnię 72 m². Komin był stawiany razem z kominkiem i ma 6,5 m wysokości. Rura kominowa Ø 20 cm wystaje 50 cm ponad grzbiet dachu.