Wstępne ustalenia ogrodu

Co daje, a czego wymaga otoczenie

Mimo że ogród można urządzić według własnych upodobań, warto wiedzieć, że przestrzeganie podstawowych zasad uchroni nas przed niejednym rozczarowaniem i niepotrzebnymi wydatkami.

Charakter projektowanego ogrodu przydomowego trzeba dostosować nie tylko do stojącego już budynku mieszkalnego, ale także do otoczenia. Inaczej bowiem będzie on wyglądał na otwartym terenie, a inaczej wśród zwartej zabudowy. W tym wypadku ważne jest nie tylko wytyczenie ścieżek wokół domu, lecz i między własnym domem a innymi zabudowaniami, z poszanowaniem przepisów prawa sąsiedzkiego (Pełka 1980). Przed przystąpieniem do zakładania ogrodu należy dokładnie poznać stan i właściwości przeznaczonego na ten cel terenu, zwracając uwagę przede wszystkim na: jego położenie względem stron świata, spadek terenu umożliwiający budowę piwnicy.

Te wstępne ustalenia pozwolą nam na: określenie możliwości założenia skarp, wyznaczenie miejsca pod murki i schody, usytuowanie tarasu lub pergoli.

Szczególną uwagę należy zwrócić na: potrzebę zmeliorowania terenu, możliwość założenia hydrantu, podłączenie do sieci elektrycznej.

Po takiej wstępnej analizie możemy nakreślić ogólny plan ogrodu. Przy zakładaniu większego ogrodu warto skorzystać z pomocy architekta terenów zieleni jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu. Wykonanie niektórych czynności można też zlecić różnym wyspecjalizowanym firmom.

Bardzo często przeceniamy w tym wypadku możliwości własne czy członków rodziny. W przyszłości niejednokrotnie nadarzy się okazja osobistego uczestnictwa w różnych pracach w naszym ogrodzie, więc w tym wypadku dajmy pierwszeństwo specjalistom.

Ogród stanowi swego rodzaju „mały krajobraz”. I czy będzie to ogród kwiatowy, warzywny czy owocowy, zawsze powinniśmy dążyć do o-kreślonego celu — do harmonijnego współdziałania z przyrodą.

Ogrodnictwo jest najintensywniejszą formą zagospodarowania terenów uprawnych. Dzięki wiedzy i umiejętnościom człowieka zamienia się ekstensywnie użytkowane tereny w obszary o wysokim poziomie kultury rolnej i produkcji. Wiadomo, że jednym z ważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na rozwój roślin jest klimat. Na dużych obszarach trudno się zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami klimatycznymi, lecz na niewielkim terenie stworzenie osłon, np. w postaci żywopłotów, chroni uprawy od wiatru, a tym samym nadmiernego parowania i wahań temperatury. W ten sposób możemy osiągnąć w naszym ogrodzie pożądany mikroklimat.

Podstawowym zadaniem ogrodnika powinno być staranne kompostowanie wszystkich odpadów domowych i ogrodowych, stosowanie nawozów zielonych i innych nawozów organicznych, dobór roślin do warunków środowiska i stosowanie preparatów biodynamicznych przekształcających naturalny typ gleby w żyzną glebę ogrodową.