Miejsce pod pryzmę kompostową

Miejsce pod pryzmę kompostową. Resztki roślinne najlepiej gromadzić i przechowywać na pryzmie kompostowej, założonej w lekko zacienionym miejscu w rogu ogrodu. W większym ogrodzie pryzmę kompostową można umieścić centralnie, co skróci drogę transportu odpadów z ogrodu do pryzmy, a później z pryzmy na grządki. Utwardzenie ścieżek ułatwi nam transport. Bez przesady można powiedzieć, że pryzma kompostowa to najważniejsze miejsce w ogrodzie, tu bowiem tworzy się materiał poprawiający żyzność gleby. Trzeba dodać, że zajmuje ona zaledwie 1 % ogólnej powierzchni ogrodu. Do zamiany w cenny nawóz wszystkich organicznych odpadów z działki o powierzchni 1000 m2 wystarczy 5—8 m2 powierzchni pod pryzmę kompostową.

Drewniane kadzie, beczki i inne zbiorniki. Są one potrzebne do sporządzania różnych roztworów ziołowych i gnojówek roślinnych. Zbiorniki te można ustawić koło pryzmy kompostowej, podobnie jak naczynia do przechowywania specjalnie przygotowanego nawozu z obornika i pomiotu kurzego. Powierzchnia przeznaczona na ustawienie tych pojemników powinna być na tyle duża, aby dostęp do nich był wygodny.