Przygotowanie kompostu

kompostownikDo prac wykonywanych przez cały okres wegetacji należy odchwaszczanie, podlewanie i przygotowywanie kompostu. Pryzmę kompostową zakłada się w ogrodzie, w osłoniętym od wiatru i słońca, mało widocznym miejscu, najlepiej pod żywopłotem lub w cieniu drzewa. Szerokość pryzmy wynosi 120…150 cm, długość może być różna, w zależności od posiadanego miejsca i ilości masy do kompostowania, a wysokość nie powinna przekraczać 150 cm. Materiały organiczne układa się warstwami; resztki roślinne przykrywa się warstwą ziemi, a na to kładzie drobno pocięte gałęzie. Każdą 20…30 cm warstwę przesypuje się wapnem palonym lub innym nawozem wapniowym (1 kg/1 m3 masy kompostowej). Pierwszą warstwą jest 10…15 cm warstwa torfu, która nie dopuści do wymywania składników pokarmowych.
Do pielęgnacji kompostu należy regularne podlewanie i przewietrzanie przez nakłuwanie ostro zakończonym kijem. Po 4…6 miesiącach przystępuje się do przerabiania pryzmy kompostowej. Na spód pryzmy trafiają najpierw zewnętrzne partie, a potem wewnętrzne i wówczas cała masa jest dokładnie przemieszana. Dodaje się jednocześnie 1 kg wapna palonego na 1 m3 masy kompostowej. Po trzech miesiącach pryzmę przerabia się powtórnie, a po dalszych trzech – kompost jest dojrzały i nadaje się do użycia. Wymaga jedynie przesiania przez sito o okach nie mniej-
szych niż 4 cm. Pozostałości z sita wyrzuca się na następną pryzmę kompostową. Kompost miesza się z glebą dość płytko. Pryzmy kompostowe można osłaniać deskami, eternitem, betonem, zapewniając jednak dostateczny dostęp powietrza.