Ogródek wodny

oczko wodneOgródek wodny to zbiornik obsadzony roślinami wodnymi i bagiennymi. Może on znaleźć się w każdym ogrodzie i być jednocześnie zbiornikiem wody do podlewania. Podstawowym warunkiem jest umieszczenie go w miejscu słonecznym, co zapewni konieczną dla roślin temperaturę wody 15…25°C. Z tego też względu jego głębokość nie powinna przekraczać
1 m (takiej maksymalnej głębokości wymagają jedynie grzybienie białe). W pobliżu zbiornika lepiej nie sadzić krzewów ani drzew, które mogą zaśmiecać go opadającymi liśćmi, chyba że będą one regularnie wyławiane. Woda w czasie wegetacji roślin powinna być kilkakrotnie wymieniana, gdyż w przeciwnym wypadku rozwijające się w niej glony tworzą zielony nalot. Zapobiega temu obecność ryb w zbiorniku, np. karpi, ale potrzebują one dużej przestrzeni. Najprostszym zbiornikiem wodnym jest zagłębiony w ziemi krąg betonowy lub beczka. Duże zbiorniki wykonuje się z betonu na konstrukcji z drutu lub siatki zbrojeniowej. Dość prosto można wykonać zbiornik, stosując jako izolację folię grubości co najmniej 0,5 mm. Przed założeniem zbiornika teren trzeba zagrabić i wypoziomować, wyznaczyć odpowiedni kształt zbiornika i wykopać zagłębienie. Kąt nachylenia ścian bocznych nie powinien przekraczać 45°, żeby ziemia nie obsuwała się. Dno zagrabia się, oczyszcza z kamieni, korzeni i ubija, a  potem przykrywa 10 cm warstwą piasku, aby zapobiec uszkodzeniu folii pod naciskiem wody. Następnie wykłada się basen folią, pozostawiając na brzegach zakłady ok. 30 cm, które przysypuje się ziemią i umacnia kamieniami, żeby folia nie obsuwała się. W podobny sposób wykonuje się płytszy zbiornik dla roślin bagiennych.
Dobrym podłożem dla roślin wodnych jest ziemia ogrodowa, torf, ziemia gliniasta, ziemia liściowa, darniowa lub kompostowa z dodatkiem szlamu z naturalnego zbiornika wodnego. Wystarczająca jest warstwa ziemi 15…20 cm, którą wzbogaca się jedynie dodatkiem torfu, nie dodając już żadnych nawozów.
Rośliny sadzi się bezpośrednio w podłożu albo w ażurowych koszach wiklinowych lub plastykowych, które obciąża się kamieniami. Powierzchnia wody powinna być pokryta roślinami w 1 /3 części. Wodę wpuszcza się po posadzeniu roślin, bardzo słabym strumieniem, a potem na brzegach układa kamienie i sadzi rośliny przybrzeżne, które będą łączyły zbiornik z całością ogrodu.

Rośliny w ogródku wodnym

Do uprawy w ogródku wodnym nadają się rośliny: wodne – grążel żółty, grzybień biały, Żabieniec babka wodna, moczarka kanadyjska; bagienne – czermień błotna, kaczeniec (knieć błotna), kosaciec żółty, pałka wąskolistna, sitowie jeziorne, tatarak; przybrzeżne na glebę wilgotną – tawułka, parzydło leśne, języczka, pierwiosnek, rodgersja, pełnik, trawy: turzyca i trzęśli-ca, paprocie: długosz i wietlica; przybrzeżne na glebę normalną – dąbrówka, bergenia, pluskwica, liliowiec, funkia, kosaciec, parzydło leśne, paprocie: zanokcica, wietlica, narecznica, długosz, rośliny cebulowe: zawilec, szachownica kostkowała, śnieżyca, lilia, cebulica, drzewa i krzewy: klon palmowy, brzoza karłowa, wawrzynek, hortensja, magnolia, wierzba.