Kompostownik

Miejsce przeznaczone pod pryzmę kompostową powinno znajdować się niedaleko zarówno od domu, jak i od grządek w ogrodzie i być łatwo dostępne nawet podczas złej pogody. Najlepsze jest miejsce nieco zacienione i osłonięte przed silnymi podmuchami wiatru. Bardzo dobrym stanowiskiem pod pryzmę kompostową będzie miejsce obok żywopłotu lub pod drzewami czy krzewami, takimi jak np. grab, leszczyna, bez czarny lub kalina. Zanim jednak posadzimy w ogrodzie krzew bzu czarnego powinniśmy pamiętać, że spadające lub roznoszone przez ptaki dojrzałe jagody bzu po rozdeptaniu pozostawiają trudne do usunięcia ciemne plamy. Nawet w małym ogrodzie, gdzie nie ma wiele miejsca, trzeba posadzić chociaż dwa krzewy lub drzewa, które będą zacieniały pryzmę kompostową.

Ścieżki po dwu stronach pryzmy można wyłożyć płytami chodnikowymi; ułatwi to transport nawet przy niekorzystnej pogodzie. Dobrze, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie pryzmy kompostowej znajduje się ujęcie wody. W razie jego braku trzeba się zaopatrzyć w odpowiednio długi wąż gumowy. Jeśli w pobliżu kranu znajduje się zbiornik na wodę, można do podlewania używać wody odstałej i ogrzanej.

Procesy rozkładu najlepiej przebiegają w pryzmie ułożonej bezpośrednio na powierzchni gleby. Nie należy pryzmy zakładać na darni, a tym bardziej na płytkach betonowych lub glebie bardzo ubitej. Na podłożu takim warunki do życia dla organizmów glebowych są nieodpowiednie. Miejsca podmokłe także nie nadają się do tego celu. Wskazane jest lekkie wzniesienie, umożliwiające łatwy odpływ wody w czasie dużych opadów.

W bardzo małych ogrodach zazwyczaj brakuje miejsca na pryzmę kompostową. Aby jednak wykorzystać odpady i resztki roślinne, można je gromadzić w różnych pojemnikach wykonanych z drewna, siatki, ocynkowanej blachy, plastyku lub betonu. Najławiej zbudować taki zbiornik z desek lub żerdzi świerkowych. W zbiorniku gromadzimy odpady, do których dodajemy trochę wapna palonego, żyznej ziemi i starego kompostu. Jednak rozkład resztek organicznych w zbiorniku przebiega znacznie wolniej niż w pryzmie. Dla jego przyspieszenia konieczne jest częste mieszanie zawartości zbiornika. Możemy też po pewnym czasie zdjąć obudowę i dodawszy preparatów biodynamicznych uformować pryzmę, a pusty zbiornik wykorzystać do gromadzenia nowych odpadów i innych materiałów organicznych.